Kurināmā ražošanas nozares attīstībai nepieciešamās ēkas izveide

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai


Projekta mērķis:

    Lai varētu dažādot malkas sortimentu un palielināt ražošanas apjomus, jaunajā projektā ir plānots izbūvēt skalu, skaldītas malkas un bluķu žāvēšānai, fasēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo ēku 231 kvadrātmetra platībā.
    Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības veidu dubultot saražotās un realizētās malkas apjomus nākotnē.
Pretendenta īpašumā ir ražošanai nepieciešamā vieta, tehnika un iekārtas, kurs ir nodrošināta nepieciešamās elektrības jaudas pieslēguma vieta, un daļēji ir pietiekoši savi resursi apaļkoku sagādei.