Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai


Projekta mērķis:

   Paplašināt esošo saimniecisko darbību izveidojot papildus nozari - būvmateriālu “šķeltu laukakmeņu” ražotni. Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu produktu - šķeltu laukakmeni (akmeņa biezumu iespējams mainīt atbilstoši klienta vēlmēm un tirgus pieprasījumam, ejošākie akmeņu izmēri būs 100x100x100mm. Īstenojot projektu Ludzas novada Isnaudas pagastā tiks uzsākta šķelto laukakmeņu ražošana un tiks radīta viena jauna darba vieta. Pretendenta īpašumā ir ražošanai nepieciešamā vieta un tai skaitā telpas, kur ir nodrošināta nepieciešamās elektrības jaudas pieslēguma vieta. 

   Jaunā produkta – šķelto laukakmeņu priekšrocības salīdzinājumā ar klasisko ķieģeli ir fizisko parametru pārākumā, izmantojot šo produktu, būvniecības procesa princips ir vienkāršs un pieejamā krāsu gamma kalpos dizaina objektu radīšanā, kas nodrošinās produkta ražošanas ilgtspēju nepārtrauktajā būvniecības nozarē.