Ražošanas attīstībai nepieciešamās tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai


Projekta mērķis:

   Turpināt attīstīt esošās saimnieciskās darbības veidu “šķeltu laukakmeņu” ražošanu,  atvieglojot roku darbu smago kravu pārvietošanā un kraušanā.  Lai fiziski būtu iespējams vienam darbiniekam dubultot ražošanas apjomus, tad projekta ietvaros tika nolemts līdz 2021.gada beigām iegādāties kravu kraušanas un pārvietošanas tehniku, kas būtiski atvieglos roku darbu šķelto laukakmeņu ražošanā. Īstenojot projektu Ludzas novada Isnaudas pagastā 2021. gadā tika uzsākta šķelto laukakmeņu ražošana un radīta viena jauna darba vieta, bet 2022.gadā ražošanas apjomi tiks dubultoti.

   Pretendenta īpašumā ir ražošanai nepieciešamā vieta un tai skaitā telpas, kur ir nodrošināta nepieciešamās elektrības jaudas pieslēguma vieta. Produkta un pakalpojuma atpazīstamības tēla veidošanā paredzēts izveidot publikācijas Partnerības mājas lapā, sociālajos tīklos, kā arī periodiski uzturēt aktuālu informāciju mājas lapā.