Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana zemnieku saimniecībā "LAPSIŅAS"

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta mērķis:

   Lai varētu atvieglot fizisko darbu malkas ražošanā un palielināt ražošanas apjomus, jaunajā projektā tika iegādāta meža piekabe ar manipulatoru, kas ļauj nodrošināt baļķu iekraušanu pa tiešo no cirsmām un transportēšanu uz mājam - malkas ražošanai zemnieku saimniecībā.

   Realizējot projektu nostiprinājās saimniecības konkurētspēja un tika veicināta saimniecības ražošanas apjomu palielināšana, kas kopumā dod labumu lielai daļai Ludzas novadā esošajām mājsaimniecībām ar malkas apkuri.